Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het gehele kalenderjaar.
Wanneer iemand lid wordt van onze vereniging gaan we ervan uit dat:

  • De doelstellingen worden onderschreven en u in principe aan de activiteiten van de vereniging deelneemt. Dit zal onder andere bestaan uit: het verkopen van planten en het helpen bij eventuele evenementen.
  • U de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de algemene ledenvergadering en / of bestuur respecteert.

Contributie

De contributie bedraagt, exclusief federatie kosten en inschrijfgelden wedstrijden, thans:

€ 50,00 voor niet-rijdende leden met startpas (excl. Federatie kosten)
€ 30,00 voor niet-rijdende leden zonder startpas

De kosten van de KNHS kunnen gevonden worden op www.knhs.nl